Energiatodistukset

Teen energiatodistuksia ja energiaselvityksiä kaikenlaisiin rakennuksiin luotettavasti, huolella ja ammattitaidolla.

Todistuksen teko onnistuu nopealla ja joustavalla aikataululla.

Olemassa olevien rakennusten todistuksia laadin Oulun ja Rovaniemen seudulla.

Uudisrakennusten todistukset onnistuvat ympäri maan.

Pätevyysluokkani on Ylemmän tason energiatodistuksen laatija (FISE)

Tämä mahdollistaa myös jäähdytyksellä varustettujen, olosuhdesimulointia vaativien kohteiden selvitysten tekemisen.